Duurzaam

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is een van de pijlers binnen onze organisatie.

Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu & energiebesparing, samenleving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid.

Zo zal ons nieuwe materieel indien mogelijk worden uitgerust met gunstigere motoren. Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt. Gebr. Algra B.V. wil een goede thuisbasis bieden voor haar personeel. Voor ons enthousiaste team van gemotiveerde, vakbekwame medewerkers vormen wij een hecht bedrijf. Daardoor kunnen wij op basis van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar tevredenheid voor onze klanten uitvoeren.

Een aspect dat ons bedrijf, maar ook als onderdeel van de (economische) samenleving zorgen baart, is de mobiliteit en bereikbaarheid van grote delen van ons land. Met behulp van nieuwe planningstechnieken, flexibele werktijden en nauw overleg met onze opdrachtgevers proberen we ons steentje bij te dragen aan een betere mobiliteit, met minder CO2-uitstoot.
  

CO2 -prestatieladder

Gebr. Algra B.V. wil haar certificering op niveau-5 van de CO2-prestatieladder omzetten naar niveau-3. Op dit moment is er geen noodzaak om op niveau-5 te blijven.

Meer informatie kan gevonden worden op www.skao.nl.

De doelstelling is het energieverbruik in vijf jaar te reduceren waardoor de CO2-uitstoot in ton gerekend vanaf het basisjaar 2016 met 4% wordt teruggebracht. 


Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van het management maar zeer zeker ook van de medewerkers van Gebr. Algra B.V. worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten maar ook in keteninitiatieven en in testprojecten.


Gebr. Algra B.V. heeft een energiemanagementprogramma opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese norm EN 50001, waarin de structuur cyclus voor continue verbetering van de energie-efficiency in procedures is vastgelegd. 


Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder.

 

a- Analyseren, inzicht in de CO2 –uitstoot

b- Besparen, CO2 –reductie en de ambitie waar we ons committeren

c- Communicatie, hoe communiceren we intern en extern

d- Deelnemen, samenwerkingen op het gebied van CO2 –reductie


Voor het verhogen van de energiebewustwording van de medewerkers en het informeren en stimuleren zijn relevante gegevens op het intranet van Gebr. Algra B.V. gezet.

Het communicatiedoel is tweeledig. Ten eerste willen we medewerkers en andere belanghebbende over ons energiereductiebeleid, de actuele CO2-footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede willen we onze medewerkers en andere belanghebbende stimuleren om actief mee te werken aan de energiereductie. Hiertoe is ook een communicatieplan opgesteld. 

 

CO 2 -footprint

2016  1ste halfjaar

508,3 ton CO

2016  2de halfjaar

431,7 ton CO

2017  1ste halfjaar

485,2 ton CO

2017  2de halfjaar

325,6 ton CO2 


Intern kan de informatie gecommuniceerd worden via de mail, memo of nieuwsbrief, het intranet en de toolboxen. Aan externe belanghebbende wordt via de website onze reductiedoelstelling kenbaar gemaakt evenals de voortgang. Op de website is een link naar stichting SKAO vermeld. De jaarlijkse rapportage met CO2-footprint en actuele emissie-inventaris is vanzelfsprekend beschikbaar.

 
Verder wordt er onveranderd gezocht naar deelname aan sector- of keteninitiatieven bij onze opdrachtgevers met een CO2 –bewustcertificering.