Duurzaam

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is een van de pijlers binnen onze organisatie.

Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu & energiebesparing, samenleving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid.


Zo zal ons nieuwe materieel indien mogelijk worden uitgerust met gunstigere motoren. Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt. Gebr. Algra B.V. wil een goede thuisbasis bieden voor haar personeel. Voor ons enthousiaste team van gemotiveerde, vakbekwame medewerkers vormen wij een hecht bedrijf. Daardoor kunnen wij op basis van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar tevredenheid voor onze klanten uitvoeren.


Een aspect dat ons bedrijf, maar ook als onderdeel van de (economische) samenleving zorgen baart, is de mobiliteit en bereikbaarheid van grote delen van ons land. Met behulp van nieuwe planningstechnieken, flexibele werktijden en nauw overleg met onze opdrachtgevers proberen we ons steentje bij te dragen aan een betere mobiliteit, met minder CO2-uitstoot.


CO2 -prestatieladder

Gebr. Algra B.V. wil haar certificering op niveau-5 van de CO2-prestatieladder continueren.
Meer informatie kan gevonden worden op www.skao.nl.


De doelstelling is het energieverbruik in vijf jaar te reduceren waardoor de CO2-uitstoot in 
ton gerekend vanaf het basisjaar 2016 met 4% wordt teruggebracht.

 

Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van het management maar zeer zeker ook van de medewerkers van Gebr. Algra B.V. worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten maar ook in keteninitiatieven en in testprojecten.


Gebr. Algra B.V. heeft een energiemanagementprogramma opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese norm EN 50001, waarin de structuur cyclus voor continue verbetering van de energie-efficiency in procedures is vastgelegd. 
Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de 
CO2-prestatieladder.


a- Analyseren, inzicht in de CO2 –uitstoot
b- Besparen, CO2 –reductie en de ambitie waar we ons committeren
c- Communicatie, hoe communiceren we intern en extern
d- Deelnemen, samenwerkingen op het gebied van CO2 –reductie


Voor het verhogen van de energiebewustwording van de medewerkers en het informeren en stimuleren zijn relevante gegevens op het intranet van Gebr. Algra B.V. gezet.
Het communicatiedoel is tweeledig. Ten eerste willen we medewerkers en andere belanghebbende over ons energiereductiebeleid, de actuele CO2-footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede willen we onze medewerkers en andere belanghebbende stimuleren om actief mee te werken aan de energiereductie. Hiertoe is ook een communicatieplan opgesteld.  

CO 2 -footprint

2011 o.b.v. halfjaar

523,0 ton CO

2012 o.b.v. halfjaar

461,4 ton CO

2013 o.b.v. halfjaar

362,0 ton CO

2014 1e halfjaar

397,4 ton CO2 

2014 2e halfjaar

560,9 ton CO

2015 1e halfjaar

344,4 ton CO

2015 2e halfjaar

405,6 ton CO

2016 1ste half jaar

408,3 ton CO

2016 2de halfjaar

431,7 ton CO


Intern kan de informatie gecommuniceerd worden via de mail, memo of nieuwsbrief, het intranet en de toolboxen. Aan externe belanghebbende wordt via de website onze reductiedoelstelling kenbaar gemaakt evenals de voortgang. Op de website is een link naar stichting SKAO vermeld. De jaarlijkse rapportage met CO2-footprint en actuele emissie-inventaris is vanzelfsprekend beschikbaar.


Verder wordt er gezocht naar deelname aan sector- of keteninitiatieven bij onze opdrachtgevers met een niveau 4 of 5 CO2 –bewustcertificering.